Hệ thống quản trị PixelCMS

Hệ thống quản trị nội dung mạnh mẽ và thân thiện
Sơ lược hệ thống website
Giới thiệu PixelCMS
Công nghệ sử dụng
Quản trị nội dung
Quản lý tùy chỉnh
Quản lý Menu
Hỗ trợ SEO
Quản lý Ngôn ngữ
Sơ lược hệ thống website

Sơ lược về hệ thống website

Hệ thống quản trị nội dung

Hệ thống website là một hệ quản trị nội dung (CMS - Content Management System), hệ này có trách nhiệm tạo ra giao diện quản lý nội dung của website một cách trực quan và dễ dàng. Hệ thống CMS tốt cần phải ổn định, truy cập nhanh và dễ tiếp cận.
CMS có thể được lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành, tuy nhiên điều quan trọng không phải là sử dụng ngôn ngữ gì mà là ở tính ổn định và độ tùy biến của nó.
Hệ thống quản trị (Admin Control Panel/Back-end): Là phần dùng để quản trị các thông tin sẽ được hiển thị ở trang người dùng (Public site). Để truy cập vào AdminCP, người dùng cần có một tài khoản được cấp quyền quản trị tương ứng.
Trang dành cho người dùng (Public site/Front-end): tất cả người dùng đều có thể truy cập vào giao diện này mà không cần phải thông qua đăng nhập tài khoản. Các dữ liệu ở giao diện này sẽ được quản trị thông qua AdminCP và lưu trữ trên CSDL.
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769