Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN VIỆT NAM Phí khởi tạo Phí duy trì /năm (không chịu thuế GTGT)
.vn 280.000đ 470.000đ
.com.vn  290.000đ 340.000đ
.net.vn   .biz.vn 290.000đ 340.000đ
.name.vn 30.000đ 45.000đ
.org.vn  .gov.vn  .pro.vn
.edu.vn  .info.vn   .health.vn
200.000đ 250.000đ
 
TÊN MIỀN QUỐC TẾ Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì/năm
(Chưa VAT)
Phí duy trì/năm
(+ VAT 10%)
.com Miễn phí 299.000đ 299.000đ 328.900đ
Miễn phí 299.000đ 299.000đ 328.900đ
.org Miễn phí 300.000đ 300.000đ 330.000đ

Lưu ý:
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 091-217-3769